5. Quản lý đơn hàng

  1. Tại menu quản trị chọn Quản lý đơn hàng

2. Hiện ra màn hình chính của Quản lý đơn hàng

  • Doanh nghiệp có thể Tìm kiếmlọc danh sách đơn hàng theo các tiêu chí: ngày tạo đơn, tên hoặc số điện thoại CTV, trạng thái đơn hàng và loại đơn hàng

  • Xuất danh sách

  • Xem chi tiếtlịch sử đơn hàng

Các trạng thái bán hàng hiện có: Chờ vận đơn, Giao ngay, Hoãn giao hàng, Hủy vận đơn, Đã đăng, Đã lấy hàng, Không lấy được hàng, Đang giao hàng, Đã giao hàng, Đã thanh toán, Không giao được, Yêu cầu giao lại, Đang hoàn, Đã hoàn, Hủy đơn, Đơn mới.

Last updated