6.2 Tạo yêu cầu nạp tiền

1. Tại màn hình Đơn hàng, bấm vào biểu tượng Quản lí điểm, chọn yêu cầu : Nạp điểm

2. Tại màn hình Nạp điểm, nhập vào số tiền cần nạp và chọn phương thức thanh toán

  • Với Thanh toán online, sau khi chọn phương thức, CTV bấm Xác nhận, màn hình chuyển đến Thanh toán ngân lượng, CTV có thể chọn các phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch thành công, điểm sẽ được cộng vào số dư hiện tại của ví.

  • Với Thanh toán chuyển khoản, sau khi chọn phương thức, CTV chuyển tiền theo thông tin trên màn hình hiển thị. Bấm Xác nhận để Tạo lệnh thành công, màn hình chuyển đến Quản lí điểm thưởng để xem giao dịch( trạng thái giao dịch, thao tác Hủy hoặc Kiểm tra).

Sau khi đợi kế toán đối soát thành công, điểm sẽ được cộng vào số dư trong ví.

Last updated