6.3 Tạo yêu cầu rút tiền

1. Tại màn hình Đơn hàng, bấm vào biểu tượng Quản lí điểm, chọn yêu cầu : Rút điểm

2. Tại màn hình Đổi điểm, nhập số điểm cần đổi, sau đó bấm nút Xác nhận, nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

Khi có yêu cầu rút tiền, Cuccu sẽ chuyển khoản cho bạn theo tài khoản mà bạn đã thiết lập ở trên.

3. Khi tạo yêu cầu rút tiền, với tài khoản chưa xác minh, CTV không được phép rút điểm, màn hình hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, nhấn OK để đến màn hình Xác minh tài khoản.

  • Số chứng minh nhân dân: nhập số chứng minh nhân dân.

  • Ảnh mặt trước và mặt sau: Chụp ảnh CMND.

Sau đó bấm nút Xác nhận để tạo yêu cầu Xác minh tài khoản.

Last updated