Lịch sử giao dịch

CTV có thể theo dõi lịch sử giao dịch của tài khoản thông qua màn hình Lịch sử giao dịch

  1. Bấm vào biểu tượng Cá nhân trên thanh Menu bên phải của App để vào màn hình Thông tin cá nhân, sau đó bấm Lịch sử giao dịch để chuyển đến màn hình Lịch sử giao dịch.

2. Tại màn hình Lịch sử giao dịch, CTV xem được các giao dịch đã diễn ra, đồng thời có thể tìm kiếm giao dịch theo ID, Tên giao dịchLọc giao dịch.

Last updated