3. Đăng bán sản phẩm

  1. Bấm chọn menu Đã đăng ký -> Mở đến màn hình Sản phẩm đã đăng ký , màn hình hiển thị danh sách sản phẩm đã đăng ký để bán.

2. Tại đây, hãy bấm vào sản phẩm muốn đăng bán

Một sản phẩm có thể có nhiều link và nhiều content, cộng tác viên có thể xem và lựa chọn đăng bài theo content/link nào.

3. Lựa chọn bài viết để đăng bài, bấm vào Đăng bán -> Hiển thị thông báo Copy thành công -> Hiển thị popup có các Mạng xã hội để CTV chọn đăng bài.

4. Lựa chọn trang MXH để đăng bán sản phẩm, Link sản phẩm sẽ được dán lên MXH (Facebook), hãy dán nội dung vừa copy, sau đó bấm nút Next để hoàn thành đăng bán sản phẩm trên Facebook.

Last updated