7. Quản lý điểm thưởng

1. Tại menu quản trị chọn Quản lý điểm thưởng

2. Màn hình chính Quản lý điểm thưởng

Doanh nghiệp có thể thực hiện các thao tác:

  • Rút điểm

  • Nạp điểm

  • Xuất danh sách

  • Tìm kiếm giao dịch điểm thưởng

2.1 Rút điểm bằng cách Click Rút điểm -> Nhập thông tin số tiền cần rút, mã OTP -> Chọn Lưu

Kế toán duyệt yêu cầu, duyệt thành công, điểm thưởng sẽ được chuyển vào trong tài khoản của doanh nghiệp

2.2 Nạp điểm bằng cách Click Nạp điểm -> Nhập số điểm cần nạp -> Chọn Phương thức thanh toán -> Chọn Lưu

  • Phương thức thanh toán Ngân lượng: Màn hình chuyển đến thanh toán ngân lượng -> Chọn cách thức thanh toán

  • Phương thức thanh toán Thủ công: Nhập thông tin chuyển khoản theo như hướng dẫn trên màn hình

Giao dịch thành công, điểm thưởng tự động được cộng vào tài khoản cho doanh nghiệp

2.3 Xuất danh sách: Xuất ra file excel

2.4 Tìm kiếm : Tìm kiếm theo các tiêu chí

  • Từ khóa

  • Ngày

  • Loại giao dịch

Loại giao dịch hiện có: Nạp điểm, Rút điểm

  • Trạng thái

Trạng thái điểm thưởng hiện có: Chưa xử lý, Đang xử lý, Thành công, Hủy, Lỗi

Last updated