Cuccu.vn
Search…
6.1 Nhập thông tin tài khoản ngân hàng
1. Bấm vào biểu tượng Cá nhân trên thanh Menu bên phải của App để vào màn hình Thông tin tài khoản, sau đó bấm tiếp vào Tài khoản ngân hàng để thiết lập tài khoản.
2. Tại màn hình Tài khoản ngân hàng, hãy nhập chính xác tài khoản ngân hàng của bạn
  Tên ngân hàng: Chọn tên ngân hàng có tài khoản
  Số tài khoản: Nhập số tài khoản cá nhân
  Số thẻ ATM: Nhập số thẻ ATM
  Chủ tài khoản: Nhập tên chủ tài khoản
  Chi nhánh: Nhập chi nhánh ngân hàng tạo tài khoản
  Nhập mã OTP: Bấm chọn button Lấy mã để tạo mã, sau đó nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng kí tài khoản ngân hàng
Bấm chọn button Hoàn tất để hoàn tất thiết lập tài khoản ngân hàng
Khi có yêu cầu rút tiền, Cuccu sẽ chuyển khoản cho bạn theo tài khoản mà bạn đã thiết lập ở trên.
Last modified 10mo ago
Copy link