1. Đăng ký tài khoản

1. Tải app từ AppStore (nếu dùng IOS) hoặc qua CH Play (nếu dùng Android)

2. Mở App, bấm nút Đăng kí

3. Nhập đầy đủ các trường thông tin: (đều là trường bắt buộc)

  • Số điện thoại: Nhập đúng số điện thoại để nhận được các thông báo về giao dịch và mã OTP.

  • Mật khẩu: Ít nhất 6 ký tự

  • Nhập lại mật khẩu: Nhập giống với mật khẩu

  • Email: Email phải đúng định dạng

  • Mã xác thực: Nhập đúng mã OTP vừa được gửi về số điện thoại.

  • Đồng ý điều khoản: Tích vào ô đồng ý với Điều khoản sử dụng.

Sau đó bấm nút Đăng kí

Last updated