5. Theo dõi đơn hàng

Danh sách đơn hàng

CTV bấm vào biểu tượng Đơn hàng tại Menu dưới để chuyển đến màn hình Đơn hàng.

Tại màn hình Đơn hàng, CTV có thể xem danh sách, trạng tháitìm kiếm đơn hàng.

  • Xem danh sách và trạng thái

  • Tìm kiếm và lọc đơn hàng

Chi tiết đơn hàng

Tại màn hình Thông tin đơn hàng, công tác viên có thể xem chi tiết đơn hàng của mình.

  • Để copy thông tin đơn hàng, hãy bấm nút Copy.

  • Để liên hệ với khách hàng, hãy bấm nút Liên hệ khách hàng.

  • Để liên hệ với nhà cung cấp, hãy bấm nút Liên hệ nhà cung cấp.

Khi chọn liên hệ với khách hàng hoặc nhà cung cấp, màn hình sẽ hiển thị popup phương thức liên hệ : Cuộc gọi thoại, Zalo, Messenger.

  • Để hủy đơn hàng, hãy bấm nút Hủy đơn hàng ( với trạng thái đơn hàng là Chờ vận đơn hoặc Đơn mới)

Thông tin số dư

Thông tin số dư được hiển thị tại màn hình Đơn hàng, bao gồm:

  • Số dư hiện tại: Tổng tiền trong ví có thể rút ra được (có thể nạp tiền vào ví và rút tiền khỏi ví)

  • Thưởng tạm tính: Sau khi tạo đơn hàng, tiền thưởng sẽ được cộng vào thưởng tạm tính.

  • Thưởng được nhận: Sau khi giao hàng thành công, tiền thưởng tạm tính của đơn hàng sẽ được cộng vào thưởng được nhận và cộng thêm vào số dư ví, thưởng tạm tính sẽ bị trừ đi.

Last updated