Quản lý điểm thưởng

CTV có thể thông qua màn hình Quản lý điểm thưởng để xem các giao dịch điểm thưởng của mình.

  1. Bấm vào biểu tượng Cá nhân trên thanh Menu bên phải của App để vào màn hình Thông tin cá nhân, sau đó bấm Quản lý điểm thưởng để chuyển đến màn hình Quản lý điểm thưởng.

2. Tại màn hình Quản lý điểm thưởng, CTV xem được các giao dịch điểm của tài khoản, tìm kiếm và lọc các giao dịch

Last updated