Cuccu.vn
Search…
1. Đăng nhập vào màn hình chính
  1. 1.
    Truy cập vào website quản trị http://account.cuccu.vn
2. Điền đầy đủ thông tin Tên đăng nhập Mật khẩu ( Được cung cấp từ Pushsale )
3. Bấm Đăng Nhập và chuyển tới màn hình chính
Lưu ý: Với những tài khoản doanh nghiệp chưa cấu hình hệ thống giao hàng và vận hành thì cần tiến hành thiết lập sao đó mới thiết lập được sản phẩm.
Copy link