1. Đăng nhập vào màn hình chính

  1. Truy cập vào website quản trị http://account.cuccu.vn

2. Điền đầy đủ thông tin Tên đăng nhập Mật khẩu ( Được cung cấp từ Pushsale )

3. Bấm Đăng Nhập và chuyển tới màn hình chính

Lưu ý: Với những tài khoản doanh nghiệp chưa cấu hình hệ thống giao hàng và vận hành thì cần tiến hành thiết lập sao đó mới thiết lập được sản phẩm.